Mała Księgowość

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt

  • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu, Karty Podatkowej
  • Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
  • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych, Wartości Niematerialnych i Prawnych, Tabeli Amortyzacyjnych
  • Archiwizacja i zabezpieczenie danych księgowych
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  • Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, a także ich elektroniczna wysyłka
  • Reprezentacja Klienta przed właściwymi organami.