Naszym zadaniem jest optymalizacja ciężaru podatkowego Twojej firmy.

Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Wspieramy w zakresie wyboru formy opodatkowania, okresu rozliczenia podatku dochodowego oraz podatku VAT.
Wskazujemy możliwości optymalizacji podatkowej indywidualnie dla każdego klienta. Tworzymy regulaminy pracy, wynagrodzeń.

Opracowujemy dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości oraz opracowujemy plan kont.

Wykonujemy Audyt Zewnętrzny, który jest usługą mającą na celu wewnętrzną weryfikację zgodności zapisów księgowych z obowiązującym prawem podatkowym. Celem audytu jest sprawdzenie prawidłowości i legalności rozliczeń Podatnika oraz zaproponowanie ewentualnych zmian, w tym również korekt deklaracji, a także przedstawienie innych zaleceń umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości. Audyt podatkowy ma również zwiększyć bezpieczeństwo podatkowo - finansowe Podatnika, osób kierujących tym podmiotem oraz uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych.