Kadry i Płace

Świadczymy kompleksową usługe kadrowo -płacową w zakresie:

 • tworzenie i prowadzenia akt osobowych pracowników

 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem
  i rozwiązywaniem umów o pracę

 • wystawianie zaświadczeń

 • wystawianie świadectw pracy

 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń

 • prowadzenie kartoteki urlopowej, oraz zasiłkowej

 • sporządzanie PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR

 • Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych i rocznych oraz ich elektroniczna wysyłka do ZUS

 • Sporządzanie list wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych
  i rachunków do nich

 • Sporządzanie deklaracji na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego

 • Kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP

 • Ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach z ZUS, US i PIP

 • Sporządzanie deklaracji PEFRON