Kadry

Kadry i Płace

Świadczymy kompleksową usługe kadrowo -płacową w zakresie:
 • tworzenie i prowadzenia akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem
  i rozwiązywaniem umów o pracę
 • wystawianie zaświadczeń
 • wystawianie świadectw pracy
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
 • prowadzenie kartoteki urlopowej, oraz zasiłkowej
 • sporządzanie PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR
 • Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych i rocznych oraz ich elektroniczna wysyłka do ZUS
 • Sporządzanie list wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych
  i rachunków do nich
 • Sporządzanie deklaracji na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego
 • Kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach z ZUS, US i PIP
 • Sporządzanie deklaracji PEFRON